LimaCorporate

Lima Polska Sp. z o.o.

La filiale Lima Polska Sp. z o.o.

Lima Polska Sp. z o.o. è una filiale di LimaCorporate – un’azienda globale che realizza dispositivi medici che offrono soluzioni ortopediche ricostruttive e di fissaggio a chirurghi che affrontano la sfida di migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. Questa filiale ha sede a Varsavia, una città crocevia di rapporti economici, management e storia. Grazie alla sua strategica posizione al centro del paese e ad un team di professionisti, l'azienda polacca è in grado di offrire un servizio ed un supporto ai clienti eccellenti.

Con sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo di prodotti e procedure innovative che consentano ai chirurghi di selezionare la soluzione ideale per ciascun singolo paziente. Nella gamma di prodotti di Lima sono compresi impianti primari o di revisione per articolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità comprendenti il fissaggio. La ricerca di nuovi materiali è alla base dell'offerta di tecnologie all'avanguardia e di nuova generazione a marchio Lima: questo aspetto pone l’azienda in prima linea nello sviluppo di prodotti che utilizzano la migliore tecnologia di impianto e che sono progettati per durare e offrire prestazioni sempre maggiori.  L'attività è gestita in modo equo e trasparente, secondo i più rigorosi standard etici e nel rispetto della legge.


Lima Polska Sp. z o.o. jest firmą córką LimaCorporate - globalnej firmy medycznej oferującej rozwiązania  z zakresu rekonstrukcji i fiksacji dla lekarzy ortopedów, którzy borykają się z wyzwaniami poprawy jakości życia swoich pacjentów.  Siedziba firmy mieści się w Warszawie – mieście krzyżującym biznes, administrację i historię. Dzięki usytuowaniu w centrum kraju oraz grupie profesjonalnych pracowników możemy zaoferować znakomity poziom serwisu i wsparcia klienta. 
LimaCorporate, mająca siedzibę we Włoszech, jest zaangażowana w rozwój innowacyjnych produktów i procedur w celu umożliwienia chirurgom wyboru optymalnego rozwiązania dla każdego indywidualnego pacjenta. 
Badania nad nowymi materiałami, które oferujemy stawiają nas na czele w rozwoju produktów, które wykorzystują najlepszą technologię implantu i są zaprojektowane w celu zwiększenia trwałości i wydajności. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób uczciwy i przejrzysty zgodnie  z najwyższymi standardami etycznymi i zgodnie z prawem.

Contatti

Per maggiori informazioni, contattaci

Lima Polska Sp. z o.o.
Ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
Poland
T +48 22 6312786
F +48 22 6312604
biuro@limapolska.pl
Le seguenti informazioni sono destinate esclusivamente ai Professionisti del settore sanitario. Clicchi nella casella di conferma se dichiara di essere un professionista nel campo medico.

Spalla image Spalla
Gomito image Gomito
Anca image Anca
Ginocchio image Ginocchio
Fixation image Fixation