Medical Professionals ACCESS

The following information are exclusively dedicated to medical professionals.
Please click on the confirmation button below if you declare to be a medical professional.

LimaCorporate - Orthopaedic Emotion

LimaCorporate - Orthopaedic Emotion: LimaCorporate is the Italian multinational in orthopaedics and traumatology. For over 60 years Lima has been present in the medical field with implantable prostheses for knee, hip, shoulder and small joints arthroplasty. LimaCorporate's main objective is to produce a complete system of interchangeable modules to better adapt the implant to each patient's needs, thus reducing surgery time and improving functional rehabilitation. LimaCorporate is strongly committed to internationalization, and has 14 foreign Subsidiaries worldwide alongside its modern production facilities in Italy and the Republic of San Marino..

About Lima Polska Sp. z o.o.

Lima Polska Sp. z o.o. jest firmą córką LimaCorporate - globalnej firmy medycznej oferującej rozwiązania  z zakresu rekonstrukcji i fiksacji dla lekarzy ortopedów, którzy borykają się z wyzwaniami poprawy jakości życia swoich pacjentów.  Siedziba firmy mieści się w Warszawie – mieście krzyżującym biznes, administrację i historię. Dzięki usytuowaniu w centrum kraju oraz grupie profesjonalnych pracowników możemy zaoferować znakomity poziom serwisu i wsparcia klienta. 
LimaCorporate, mająca siedzibę we Włoszech, jest zaangażowana w rozwój innowacyjnych produktów i procedur w celu umożliwienia chirurgom wyboru optymalnego rozwiązania dla każdego indywidualnego pacjenta. 
Badania nad nowymi materiałami, które oferujemy stawiają nas na czele w rozwoju produktów, które wykorzystują najlepszą technologię implantu i są zaprojektowane w celu zwiększenia trwałości i wydajności. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób uczciwy i przejrzysty zgodnie  z najwyższymi standardami etycznymi i zgodnie z prawem.


Lima Polska Sp. z o.o. is a daughter company of LimaCorporate - a global medical device company providing reconstructive and fixation orthopedic solutions to surgeons who face the challenges of improving their patient’s quality of life. The company is based in Warsaw - a city crossing business, administration and history. Thanks to the location in the center of the country and a group of professional employees we can offer excellent service and customer support.
Based in Italy, LimaCorporate is committed to the development of innovative products and procedures to enable surgeons to select ideal solutions for every individual patient.  LimaCorporate’s product range includes large joint primary/revision implants and complete extremities solutions including fixation. 
Research into novel materials drives our offering of leading-edge next-generation technologies: this puts us at the forefront in the development of products that employ the very best implant technology and are designed for enhanced longevity and performance. We are committed to conducting our business in a fair and transparent manner according to the highest ethical standards and in compliance with the law.


Contacts

Lima Polska Sp. z o.o.
Ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
Poland
T +48 22 6312786
F +48 22 6312604
biuro@limapolska.pl