LimaCorporate

Lima Polska Sp. z o.o.

About Lima Polska Sp. z o.o.

Lima Polska Sp. z o.o. is a daughter company of LimaCorporate - a global medical device company providing reconstructive and fixation orthopedic solutions to surgeons who face the challenges of improving their patient’s quality of life. The company is based in Warsaw - a city crossing business, administration and history. Thanks to the location in the center of the country and a group of professional employees we can offer excellent service and customer support.

Based in Italy, LimaCorporate is committed to the development of innovative products and procedures to enable surgeons to select ideal solutions for every individual patient.  LimaCorporate’s product range includes large joint primary/revision implants and complete extremities solutions including fixation. 
Research into novel materials drives our offering of leading-edge next-generation technologies: this puts us at the forefront in the development of products that employ the very best implant technology and are designed for enhanced longevity and performance. We are committed to conducting our business in a fair and transparent manner according to the highest ethical standards and in compliance with the law.


Lima Polska Sp. z o.o. jest firmą córką LimaCorporate - globalnej firmy medycznej oferującej rozwiązania  z zakresu rekonstrukcji i fiksacji dla lekarzy ortopedów, którzy borykają się z wyzwaniami poprawy jakości życia swoich pacjentów.  Siedziba firmy mieści się w Warszawie – mieście krzyżującym biznes, administrację i historię. Dzięki usytuowaniu w centrum kraju oraz grupie profesjonalnych pracowników możemy zaoferować znakomity poziom serwisu i wsparcia klienta. 
LimaCorporate, mająca siedzibę we Włoszech, jest zaangażowana w rozwój innowacyjnych produktów i procedur w celu umożliwienia chirurgom wyboru optymalnego rozwiązania dla każdego indywidualnego pacjenta. 
Badania nad nowymi materiałami, które oferujemy stawiają nas na czele w rozwoju produktów, które wykorzystują najlepszą technologię implantu i są zaprojektowane w celu zwiększenia trwałości i wydajności. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób uczciwy i przejrzysty zgodnie  z najwyższymi standardami etycznymi i zgodnie z prawem.

Contacts

For further information, contact us

Lima Polska Sp. z o.o.
Ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
Poland
T +48 22 6312786
F +48 22 6312604
biuro@limapolska.pl
The following information are exclusively dedicated to Healthcare Professionals. Please click on the confirmation button below if you declare to be a Healthcare Professional.

Shoulder image Shoulder
Elbow image Elbow
Hip image Hip
Knee image Knee
Fixation image Fixation